Connect 1.19.0

Burhan Kesapli
 • Uppdaterad

Release notes 1.19.0

 • Uppdatering live: 2022-12-13
 • Plattformar: Alla 

Nyheter 

 • Nu lanserar vi en riktigt efterlängtad funktion, kontaktgrupper & delade kontakter!

  Nu kan ni enkelt skapa delade kontakter i appen och själva bestämma vilka som ska ha tillgång till dem:

  • Manuellt
  • Via befintliga kontakter
  • Via fil-import
  • Genom att klistra in i lista
  När du lägger till medlemmar i en grupp kan du antingen ge åtkomst till alla användare i organisationen, utvalda användare, baserat roll eller team.

  En delad kontakt blir sökbar i appen för alla medlemmar i gruppen. Den triggar även nummeruppslag vid inkommande samtal, historik och i dialern.

  Du hittar Kontakter under Organisations-inställningarna, åtkomst styrs med behörigheten Kontakter

 • Vissa användare tycker det är behändigt att få ett mejl när det inkommit ett nytt meddelande i röstbrevlådan och nu har vi löst det åt dem!

  Du kan nu aktivera funktionen på både en användare och en svarsgrupp.

  • Användare: Mejlet skickas till användarens huvudkonto med möjligheten att lägga till fler egna e-postadresser
  • Svarsgrupp: Mejlet skickas i enlighet med agenten/supervisorns inställningar eller en/flera egna e-postadresser.
 • Om olyckan är framme kan din linjestatus fastna som upptagen i cyberrymden även fast du lagt på ett samtal. Nu har vi lagt till möjligheten för dig att enkelt rensa den.

  Du hittar funktionen under Telefoni & Konferens -> Avancerad -> Fastnad linjestatus

 • Vi har lagt till mer funktionalitet till de som har åtkomst att redigera andra användare nu kan du bland annat (beroende på rättigheter):

  • Ändra skicklighetsnivån på agenten
  • Ta bort som agent ur grupp
  • Se alla grupper användaren är supervisor i, möjlighet att ta bort
  • Se vilka behörigheter tilldelade roller ger
  • Möjlighet att redigera roller, förutsatt att du har behörigheten Roller & Behörigheter

  Möjliggörs med behörigheten Användare & Team

 • Som ett mer avancerat alternativ till ovan ges utvalda användare möjligheten att öppna en annan användares personliga inställningar och redigera dem.

  När en användare öppnar en annan användares personliga inställningar kommer det synas i den uppdaterade granskningsloggen.

  Styrs med behörigheten Personliga inställningar

 • För att summera och tydliggöra vem som gjort vad har vi fyllt på med mer information i granskningsloggen. Nu syns:

  • Inloggningar med superadmin/personliga inställningar
  • Rensad linjestatus
  • Ändringar av mejladressen som skickar notis vid nytt röstmeddelande
 • Supersöken är en organisations-bred sökning som ger dig möjlighet att söka på användare, svarsgrupper, IVR och nummer på ett och samma ställe och snabbt kunna redigera något om behov finns.

  Åtkomst till Supersöken ges med behörigheten Supersök

Beta

N/A

Fixar och ändringar

  • På grund av förändringar i strukturen i menyn för behörigheter har Roller & Behörigheter blivit ett eget segment. Det här innebär att användare som tidigare (innan den här uppdateringen) hade åtkomst till det via Användare & Team nu har blivit av med åtkomsten.

  Förändringen påverkar inte kontoägare, de har åtkomst och kan i sin tur dela ut den nya behörigheten till utvalda användare.

  • Om ett synkat konto behöver autentisering på nytt kommer nu en dialog öppnas så att du kan genomföra den
  • Vi har aktiverat nya röster till talsyntesen, påverkar inte befintliga ljudfiler som har genererats, där byts enbart rösten ut
  • Samtal läggs inte längre på när du klickar på esc (kortkommandot h fortfarande aktivt)
  • Åtgärdat fel där nummer saknades i samtalslogg efter att ha svarat på samtal via en konferensinringning
  • Tangenten h nu aktiverad även för att lägga på ett konferenssamtal
  • Visar avsändare och meddelande vid delat meddelande som notis
  • Team-namn är nu sökbara när du söker efter kanaler, bland annat användbart när du söker i snabbnavigatorn
  • Åtgärdat fel där chattnotis stannade kvar som oläst efter att meddelandet var läst
  • Tagit bort extra utrymme under chatt-input när en notis/toast var synlig alternativt minimerad
  • Åtgärdat så att scroll förhindras när du ”swajpar” för att stänga en chatt eller annan meny
  • Åtgärdat fel där vissa bifogade bilder inte syntes
  • Nytt utseende för fakturor
  • Nuvarande aktivitetsstatus är nu även tillgängligt via personliga inställningar
  • Ljudenheter och kameror mappas nu via namn och inte ID när systemet ska avgöra om den är stjärnmarkerad eller inte. Löser problemet där Windows bytte ID slumpmässigt när en laptop dockades

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.